PÁLYÁZATI KIÍRÁS

„GONDOLKODJ ZÖLDBEN”

Kreatív ötletpályázat iskolai ökocsapatoknak

Pályázati kiírás

A Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. és a Budapesti Polgárőrség kreatív ötletpályázatot hirdet „Ökoiskola” címmel rendelkező általános- és középiskolák minimum 2 fős csapatai részére a környezet- és természetvédelmet elősegítő innovatív ötletek megvalósításához.

A pályázat célja

A pályázat célja, hogy a fiatalok önállóan kitalált, kreatív ötletük megvalósításával, iskolatársaikkal közösen tegyenek a környezetvédelem elősegítéséért.

A pályázat tárgya

A pályázatnak tartalmaznia kell egy részletes tervkidolgozást, hogy a pályázók milyen formában képzelik el a környezetvédelmet elősegítő elképzelésük megvalósítását. A pályázó csapatoknak meg kell nevezni a pályázat megvalósítását segítő pedagógust is.

Fontos, hogy a pályázók megindokolják, hogy elképzelésük során milyen környezetbarát megoldásokat választanának és azok miként szolgálják a fenntarthatóságot.

A pályázók köre

A pályázatra az „Ökoiskola” címmel rendelkező általános- és középiskolák minimum 2 fős csapatai jelentkezhetnek.

A pályázat benyújtása

A pályázatokat a www.gondolkodjzoldben.hu weboldalon a Pályázat menüpontban lehet feltölteni. A megadott határidőig benyújtott pályázatok először formai, majd tartalmi ellenőrzés alá kerülnek. Amennyiben a szakértői bizottság hiányosságot tapasztal a pályázattal kapcsolatban, elektronikus levélben értesíti a pályázót. Hiánypótlásra egy alkalommal, az erre vonatkozó elektronikus levél megérkezésétől számított 3 munkanapon belül van lehetőség. Egy csapat csak egy pályamunkát küldhet be.

A pályázat elbírálása

A beérkező pályaműveket szakmai zsűri bírálja el. A legjobb pályázat megvalósulását 100 000 Ft-al támogatjuk.
A pályázatban résztvevő összes csapat kap ajándékot.

A pályázat megvalósulása

A pályázat fődíját elnyerő csapatnak 2018. április 19-ig kell megvalósítani a pályázatban megjelölt ötletét.
A nyertes pályázati ötlet megvalósulását a pályázat koordinátora ellenőrzi.
A pályázók a pályázati ötlet megvalósításáról 2018. április 23-ig írásos beszámolót küldenek a

gondolkodjzoldben@bpsz.hu email címre.

A pályázat ütemezése

Pályázatokat benyújtani 2018. február 16. – 2018. március 29. között lehet.
A pályázat megvalósításának határideje: 2018. április 19.

A pályázatról további információt a gondolkodjzoldben@bpsz.hu címen kérhet a pályázó.